Trzydniowe szkolenie z obsługi Office 365 dla całej kadry pedagogicznej w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach.