Prosta aplikacja okienkowa do zarządzania wpłatami rodziców na poczet przedszkola. Posiada ona następujące funkcje:

  1. Importowanie dzieci, rodziców i nieobecności dzieci z plików CSV
  2. Ustawianie stawek czesnego i wyżywienia dla każdego dziecka z osobna, z funkcją historii
  3. Dodawanie nieobecności, wpłat, rodziców i dzieci z poziomu aplikacji
  4. Generowanie raportu z saldem rodziców na podstawie w/w danych
  5. Eksportowanie raportu do plików PDF i CSV