Certyfikat Microsoft Certified Technology Specialist jest dowodem posiadania umiejętności związanych z określonym rozwiązaniem firmy Microsoft.