Certyfikat MCP jest podstawowym certyfikatem. Ubiegają się o niego specjaliści posiadający umiejętności oraz doświadczenie w zakresie konkretnego wykorzystania danego produktu lub technologii Microsoft.